فال حافظ

1

فال حافظ Hafezفال حافظ hafez omen

فال حافظ با معنی

فال حافظ فال حافظ با معنی فال حافظ اصلی فال حافظ شیرازی فال حافظ ناطق صوتی فال حافظ امروز فال حافظ آنلاین استخاره حافظ استخاره با قرآن

ایرانیان معمولا در جشنها و، شادیهای خود، اعیاد و مناسبتهای ویژه و یا برای نیتهای خاص و گرفتاری های شخصی خود برای گرفتن فال حافظ به دیوان خواجه حافظ سیرازی تفال می زنند.

نحوه گرفتن فال حافظ نیز معمولا با وضو و خواندن حمد و سوره و گرفتن دیوان حافظ در دست چپ و با حضور قلب است، توسط دست راست باز می شود و اولین غزلی كه از سمت راست صفحه باز می شود، البته از ابتدای غزل مورد نظر، مورد لحاظ قرار می گیرد. اولین بیت غزل بعد نیز شاهد یا تأئید كننده تفال می باشد. البته ناگفته نماند كه روشهای متعدد دیگری برای گرفتن فال حافظ وجود دارد كه هر كس براساس اعتقادات قلبی خود عمل می كند و هیچ روش مدونی ندارد.

درمورد تفسیر فال حافظ نیز به حالات و وضعیت روحی روانی، احساسی، عاطفی و باورهای صاحب فال بستگی دارد و به یقین نمی توان حكمی كلی صادر نمود, چرا كه همان طور كه گفتیم، كلام حافظ چند وجهی است. فال حافظ هیچ رابطه ریاضی و یا منطقی ندارد، بلكه سر و كارش با دلهای مشتاق، مؤمن و روحانی مردم و خمیر مایه اش روح پاک و ملكوتی حافظ است.