فال حافظ

( اس ام اس ) یا ( تعبیر خواب ) خود را جستجو کنید:

عضویت در قرعه کشی

با عضویت و ارسال ایمیل خود در قرعه کشی هفتگی سایت (شارژ 20 هزار تومنی ایرانسل) شرکت نمایید

فال حافظ با تعبیر آنلاین

1

فال حافظ با تعبیر آنلاین فال حافظ با تعبیر آنلاین fale hafez online omenfale hafez online omen

فال حافظ با تعبیر آنلاین

روزگار حافظ روزگار زهد فروشی و ریاورزی بوده‌است. آنان به‌جای آن‌که به‌راستی مردان خدا باشند و روندگان راه حقیقت، اغلب، خرقه‌داران و پشمینه‌پوشانی بودند که بویی از عشق نابرده به تندخویی شهرت داشتند و پای از سرای طبیعت بیرون نمی‌نهادند.
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد         بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد         ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

فال حافظ با تعبیر آنلاین fale hafez online omen